HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar

Op 6 juli 2018 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of artikel 7:941 lid 5 BW van analoge toepassing is bij WAM-aansprakelijkheid. Volgens de Hoge Raad is dit niet het geval.
Als een verzekeringnemer zijn verzekeraar opzettelijk misleidt, dan kan zijn recht op uitkering op grond van artikel 7:941 lid 5  BW komen te vervallen. Deze mogelijk wordt gerechtvaardigd door het vertrouwenskarakter van de verzekeringsovereenkomst. De verzekeraar is voor haar informatievoorziening in sterke mate afhankelijk van inlichtingen van de verzekeringnemer en de benadeelde.
Het is lang onzeker geweest of artikel 7:941 lid 5 BW ook van toepassing is op de situatie waarin een derde-claimant, zoals een letselschade slachtoffer, de WAM-verzekeraar opzettelijk misleidt met als doel om een verzekeringsuitkering te verkrijgen. Onlangs  heeft de Hoge Raad hier duidelijkheid over gegeven. In deze zaak ging het om het volgende:
Benadeelde heeft geprobeerd om door middel van valse getuigenverklaring de WAM-verzekeraar ervan te overtuigen dat zij als inzittende betrokken is geweest bij een aanrijding en dat zij als gevolg van die aanrijding whiplashletsel heeft opgelopen. In rechte is vast komen te staan dat de door benadeelde overgelegde getuigenverklaringen zijn verzonnen. De getuigen zijn door benadeelde overgehaald om een onjuiste verklaring af te leggen.
De WAM-verzekeraar weigert de schade van benadeelde te vergoeden. De verzekeraar beroept zich in cassatie primair op verval van recht door middel van analoge toepassing van artikel 7:941 lid 5 BW. 
De Hoge Raad overweegt dat bij gebrek aan een contractuele relatie tussen de benadeelde en de verzekeraar, artikel 7:941 lid 5 BW niet rechtstreekse van toepassing is. Ook voor analoge toepassing van de bepaling op de hiervoor bedoelde rechtsverhouding ziet de Hoge Raad geen ruimte. Volgens de Hoge Raad is voor het aanvaarden van een algemene buitenwettelijke regel die meebrengt dat bij opzettelijke misleiding van de verzekeraar door de benadeelde het eigen recht van art. 6 WAM vervalt, geen plaats.

Lieke Hilhorst

Advocaat
l.hilhorst@avl-advocatuur.nl
06 - 25578964

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: