Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud

Het afwikkelen van een letselschadezaak bij minderjarigen is niet eenvoudig. Bij jonge slachtoffers bestaat er vaak veel onduidelijkheid over de gevolgen van het letsel voor de toekomst van het slachtoffer. Welke gevolgen gaat het letsel op de langere termijn hebben op de gezondheid van het slachtoffer? In hoeverre zal hij klachten en beperkingen ondervinden in zijn dagelijks leven? Wat is de invloed van het letsel op het opleidingstraject en het arbeidsperspectief van het slachtoffer?
Omdat er veel onduidelijkheden zijn over de omvang van de schade kan er voor gekozen worden om de schaderegeling uit te stellen totdat het slachtoffer volwassen is geworden. Dit zal in ieder geval wat meer inzicht bieden in het medisch verloop van het letsel, maar veel zal ook onzeker blijven. Periodieke afwikkeling kan in dat geval een oplossing zijn. Het nadeel hiervan is dat partijen aan elkaar verbonden blijven.

Als er wordt besloten om de schade van het minderjarig slachtoffer te regelen, dan is het van groot belang dat er een goed omschreven voorbehoud ten aanzien van mogelijke toekomstige risico’s in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen. Het slachtoffer moet bovendien goed geïnformeerd worden over de gevolgen van de regeling en de reikwijdte van het voorbehoud, zodat deze een weloverwogen beslissing kan maken.

Het is de taak van de belangenbehartiger van het jonge slachtoffer om - als er aanknopingspunten zijn voor een risico op toekomstige beperkingen - te onderhandelen over voorbehouden voor de toekomst. Dit gaat wel eens mis. Rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2016:7784) heeft onlangs vastgesteld dat een rechtshulpverlener een beroepsfout heeft gemaakt door bij de schaderegeling van een minderjarige een te beperkt voorbehoud op te nemen. De rechtshulpverlener had geen voorbehoud bedongen voor het risico op toename van de klachten en beperkingen in de toekomst en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven het arbeidsperspectief van het jonge slachtoffer. Toen de klachten van het slachtoffer na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst toe namen, kon hij de gevolgschade niet meer bij de aansprakelijke partij verhalen. Rechtbank Midden-Nederland acht de rechtshulpverlener aansprakelijk voor de schade die het slachtoffer hierdoor heeft geleden.

In de praktijk is het van belang dat er in het geval van een minderjarige met letsel niet te snel tot een regeling wordt overgegaan. Als er uiteindelijk wordt besloten om een regeling te treffen dan moet er onderhandeld worden over het opnemen van voorbehouden voor toekomstige risico’s. Hierbij moet geprobeerd worden om de voorbehouden zo ruim mogelijk te formuleren zodat in ieder geval de toekomstige gevolgschade onder het voorbehoud valt.

mr. drs. L. (Lieke) Hilhorst, advocaat, AV&L Advocatuur en Mediation

Lieke Hilhorst

Advocaat
l.hilhorst@avl-advocatuur.nl
06 - 25578964

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: