Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?

Een Sint Maartense begrafenisonderneming verwisselt de stoffelijke overschotten van twee overledenen. De nabestaanden van één familie ontdekken dit nadat hun dierbare al is gecremeerd. Hebben de nabestaanden recht op schadevergoeding, omdat door de begrafenisonderneming een fout is gemaakt?
Deze tragische gebeurtenis overkwam een Amerikaanse familie. Hun moeder overleed op het eiland Sint Maarten. Om hun moeder terug te krijgen naar Amerika, gaven de nabestaanden een Sint Maartense begrafenisonderneming de opdracht om de repratiëring naar Amerika te regelen. Bij het organiseren van de vliegreis terug naar Amerika, heeft de Sint Maartense begrafenisonderneming per ongeluk een Canadese overledene op het vliegtuig naar Amerika gezet. De nabestaande van de Amerikaanse overledene kwamen hier pas achter op het moment dat het stoffelijk overschot bij de Amerikaanse begrafenisonderneming was gearriveerd. Ondertussen was hun moeder naar Canada overgebracht, waar zij al vrij snel in opdracht van de Canadese nabestaanden was gecremeerd.

De nabestaanden van de Amerikaanse overledene vorderen bij de rechtbank op Sint Maarten een schadevergoeding voor het verdriet dat zij hebben gehad omdat zij niet bij de uitvaart van hun moeder aanwezig hebben kunnen zijn. Zij vorderen de schadevergoeding van de Sint Maartense begrafenisonderneming. De rechtbank oordeelt dat hoewel de Sint Maartense begrafenisonderneming een ernstige fout heeft gemaakt door de stoffelijke overschotten te verwisselen, de nabestaanden in beginsel geen recht hebben op een schadevergoeding voor het verdriet dat zij door die fout hebben gehad. De reden hiervoor is dat voor het verdriet van nabestaanden naar Nederlands recht geen vergoeding bestaat. Dit is alleen anders wanneer een nabestaande door het overlijden of de gebeurtenissen na het overlijden van een dierbare zelf psychische problemen oploopt. De Amerikaanse nabestaanden krijgen wel het geld terug dat zij aan de Sint Maartense begrafenisonderneming hebben betaald om de repatriëring te regelen.

Jolette Derksen

Advocaat
j.derksen@avl-advocatuur.nl
06 - 27127530

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: