Pensioenschade

Wanneer u als gevolg van een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt raakt dan kan dat grote gevolgen hebben voor uw pensioen. De schade die hierdoor ontstaat noemen wij pensioenschade. Die schade kan gevorderd worden in het kader van uw letselschadeclaim. 
De meeste pensioenfondsen bieden bij arbeidsongeschiktheid een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw aan. U moet dan wel tijdig een aanvraag voor premievrije pensioenopbouw indienen bij het pensioenfonds. Vaak moet dat binnen een jaar na de eerste ziektedag gebeuren, soms zelfs eerder. Doet u dit niet op tijd, dan bestaat het risico dat de aansprakelijke partij de hierdoor ontstane schade niet wil vergoeden, omdat u niet aan uw schadebeperkingsplicht hebt voldaan.

Het feit dat u in aanmerking komt voor premievrije pensioenopbouw, sluit overigens niet uit dat er pensioenschade kan ontstaan.

Allereerst wordt bij de premievrije pensioenopbouw geen rekening gehouden met het carrièreperspectief, dat u voor het ongeval had. Als vanwege het ongeval een streep door die verdere carrière (met bijbehorend hoger inkomen) wordt gehaald, betekent dat ook dat u de pensioenopbouw over dat hogere inkomen mist.

Ten tweede moet u er rekening mee houden dat de premievrije pensioenopbouw niet doorloopt, als het dienstverband wordt beëindigd voordat de zogenaamde WIA-uitkering ingaat1. Als u bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt dat vóór de ingangsdatum van de WIA afloopt, kan het de moeite lonen om te proberen om met de werkgever afspraken te maken over een tijdelijke verlenging van het contract.

Het is in ieder geval belangrijk dat u, wanneer u door een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt wordt, in kaart laat brengen of er sprake is van pensioenschade en of er mogelijkheden zijn om die pensioenschade te beperken. De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation helpen u hier graag bij.

1.Ter toelichting:
De WIA is de uitkering die een werknemer ontvangt als hij/zij door ziekte niet of minder kan werken. De werknemer komt voor een WIA-uitkering in aanmerking als hij/zij 2 jaar (104 weken) ziek is en daardoor 65% of minder kan verdienen van het oude loon.

Lieke Hilhorst

Advocaat
l.hilhorst@avl-advocatuur.nl
06 - 25578964

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: