Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Ongeveer 50% van alle Nederlanders komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking. Dit betekent dat de overheid - de Raad van Rechtsbijstand - de kosten van uw advocaat grotendeels betaalt. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. U kunt de inkomensgrenzen precies terugvinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand.
Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zullen de meeste kosten door de overheid worden betaald. Niet alle kosten worden echter door de subsidie gedekt. U bent een eigen bijdrage verschuldigd voor de rechtsbijstand. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage. Daarnaast worden de kosten voor het opvragen van medische informatie en het inwinnen van medisch advies (met uitzondering van een eerste haalbaarheidsonderzoek) niet gedekt. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. Als uw zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt betaalt u ook altijd het griffierecht en de kosten van deskundigen en getuigen.

De verstrekte toevoeging kan met terugwerkende kracht door de overheid worden ingetrokken als er een vergoeding wordt uitgekeerd van minimaal 50% van het van toepassing zijnde heffingsvrije vermogen. Dit betekent echter niet dat u de kosten van rechtsbijstand alsnog zelf moet dragen. De kosten van rechtsbijstand zullen in dat geval alsnog op de aansprakelijke partij worden verhaald.

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek zullen onze advocaten samen met u de mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand bespreken.

Lieke Hilhorst

Advocaat
l.hilhorst@avl-advocatuur.nl
06 - 25578964

Deel deze blog

  •   TWITTER
  • website van de Raad van Rechtsbijstand.&source=LinkedIn" target="linkedin">   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: