No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?

Sinds 1 januari 2014 is het mogelijk voor advocaten in letselschadezaken om juridische hulp te bieden op basis van een no cure-no pay afspraak.

De letselschade advocaat en het slachtoffer mogen afspreken dat, als er geen schadevergoeding wordt betaald, de advocaat geen kosten in rekening brengt voor de verleende juridische bijstand. 
Orde van Advocaten staat slechts twee varianten toe:
  1. Er wordt afgesproken dat de advocaat maximaal 25% van de eindvergoeding ontvangt bij een positief financieel resultaat. De kosten van het opvragen van medische informatie, de kosten van adviezen van de medisch adviseur, griffierechten en andere verschotten moet het slachtoffer nog wel zelf betalen.
  2. Er wordt afgesproken dat de advocaat maximaal 35% van de eindvergoeding ontvangt bij een positief financieel resultaat. Alle andere kosten zullen komen voor het risico van de advocaat.
Een no cure-no pay afspraak lijkt op het eerste gezicht gunstig voor het slachtoffer. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, is echter maar zeer de vraag. Wij zijn van mening dat een no cure-no pay afspraak in veel gevallen juist bijzonder nadelig kan zijn voor het slachtoffer.

Het is in ieder geval niet verstandig een no-cure-no-pay afspraak te maken in gevallen waarin de aansprakelijkheid vast staat of hoogstwaarschijnlijk vast komt te staan en waarin bovendien aannemelijk is dat door het ongeval (letsel)schade is ontstaan. Volgens de wet moeten in die gevallen de redelijke kosten voor juridische hulp door de aansprakelijke partij worden betaald, in ieder geval zo lang er niet geprocedeerd hoeft te worden. En dat laatste gebeurt slechts in een beperkt percentage van de gevallen. De meeste zaken worden geregeld. Het voorgaande betekent dat het slachtoffer vaak geheel kosteloos een letselschade-advocaat kan inschakelen en dat hij met een no-cure-no-pay afspraak in feite een dief van zijn eigen portemonnee wordt.

Een no-cure-no-pay afspraak is voor het slachtoffer alleen aantrekkelijk, indien de aansprakelijkheid of het causaal verband tussen de schade en het voorval niet op voorhand duidelijk zijn. Voor een slachtoffer is dat moeilijk te beoordelen, hetgeen betekent dat het slachtoffer meestal niet weet of hij er goed aan doet een no-cure-no-pay afspraak te maken of juist niet. In de praktijk komt het helaas voor, dat van die onwetendheid van het slachtoffer misbruik wordt gemaakt.

Als de no-cure-no-pay afspraak gemaakt wordt met een advocaat, vindt er nog wel een toets van de redelijkheid van die afspraak plaats door de Orde van Advocaten. Daarmee geniet het slachtoffer gelukkig een behoorlijke bescherming tegen misbruik. Bij een no-cure-no-pay afspraak met een niet-advocaat geldt een dergelijke beschermende toets echter niet. Dan is extra grote voorzichtigheid dus geboden.

De advocaten van AV&L Advocatuur maken tijdens of vlak na het eerste vrijblijvende gesprek met u een eerlijke en gemotiveerde inschatting van uw eventuele recht op schadevergoeding. Dat doen wij aan de hand van uw verhaal, het verweer van de wederpartij, de bewijsstukken en onze ruime ervaring. Vervolgens nemen wij met u het plan van aanpak en de daaraan voor u verbonden kosten door. Uiteraard gaan wij dan in op alle mogelijkheden om die kosten gefinancierd te krijgen. Als niet direct duidelijk is of de kosten door de wederpartij vergoed moeten worden, kan – naast de no-cure-no-pay afspraak – gedacht worden aan een beroep op de rechtsbijstandverzekering, aan gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging, pro deo advocaat) of tariefafspraken. Wij informeren u daar graag over. 

Lieke Hilhorst

Advocaat
l.hilhorst@avl-advocatuur.nl
06 - 25578964

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: