Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?

U kent ze vast wel, de electiciteitskabels die over de weg lopen bij een openbaar evenement. Wat gebeurt er als u door deze elektriciteitskabels of door andere objecten op de weg ten val komt? Is de gemeente dan aansprakelijk?
De Hoge Raad oordeelde in een uitspraak van 7 oktober 2016 dat de gemeente inderdaad aansprakelijk kan zijn, maar dat er dan wel moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Of een wegbeheerder, zoals een gemeente, aansprakelijk is voor een obstakel op de weg, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Maar met welke omstandigheden van het geval moet rekening gehouden worden? De Hoge Raad stelt voorop dat bij ieder obstakel op de weg in ieder geval gekeken moet worden naar:
  • de vraag of de wegbeheerder bekend is met het obstakel op de weg;
  • de vraag wat de herkomst en de functie van het betreffende obstakel zijn (bevindt het obstakel zich op de openbare weg of bijvoorbeeld op een terrein bedoeld voor een evenement);
  • wat de functie van de weg waarop het obstakel ligt is (een doorgaande weg of een doodlopende straat, bedoeld voor auto's of voor voetgangers etc.).
Zouden de elektriciteitskabels zijn gelegen op een door voetgangers veel gebruikt pad dat net buiten het evenementsterrein ligt en zou de gemeente ermee bekend zijn dat de elektriciteitskabels hier liggen (bijvoorbeeld omdat de gemeente hier toestemming voor heeft gegeven) dan kan de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk zijn.

Liggen de elektriciteitskabels midden op het evenementsterrein en zijn zij nodig om het evenement draaiende te houden (bijvoorbeeld bij een kermis), dan is het waarschijnlijker dat de val over de elektriciteitskabels voor eigen rekening van het slachtoffer komt. De Hoge Raad vindt dat van bezoekers van een evenement meer oplettendheid mag worden verwacht, omdat zich op evenementen nou eenmaal meer obstakels, zoals elektriciteitskabels, bevinden.

Het slachtoffer van de uitspraak van 7 oktober 2016 kwam er helaas niet goed vanaf. Omdat het slachtoffer midden op een markt ten val was gekomen en omdat dit gebeurde op een plek waar obstakels zoals elektriciteitskabels verwacht kunnen worden, oordeelde de Hoge Raad dat de desbetreffende gemeente niet aansprakelijk was.

Jolette Derksen

Advocaat
j.derksen@avl-advocatuur.nl
06 - 27127530

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: