Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een beschadiging van de hersenen die na de geboorte ontstaat, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een ziekte, een ongeval of een medische fout.
Soms zijn de gevolgen van NAH direct zichtbaar en meetbaar. Denk bijvoorbeeld aan verlammingsverschijnselen, uitval van het gezichtsveld en epilepsie.

Er is ook vaak sprake van minder zichtbare, maar in het dagelijks leven wel zeer hinderlijke, beperkingen, zoals:
  • Cognitieve klachten: waaronder aandacht- en concentratiestoornissen, geheugenstroonissen, moeite met plannen en het uitvoeren van taken, overgevoeligheid voor licht of geluid, hoofdpijn, vermoeidheid etc.;
  • Moeilijkheden bij communiceren: moeite hebben met het vinden van woorden of het uitspreken van woorden en zinnen etc.;
  • Veranderingen in gedrag: niet meer jezelf zijn, teruggetrokken zijn of juist jezelf te snel overschatten, agressief of impulsief gedrag;
  • Emotionele instabiliteit: door bijvoorbeeld stemmingswisselingen, verhoogde prikkelbaarheid of een verandering van het gevoel van humor.
Veel verzekeraars hebben moeite met het (h)erkennen van de specifieke NAH-problematiek, zeker in gevallen waarin de klachten en beperkingen niet direct ‘zichtbaar’ of ‘meetbaar’ zijn. Dat is voor het letselschadeslachtoffer vaak erg frustrerend, want hoe bewijs je dat er wél degelijk sprake is van letsel en van de daarbij horende klachten en beperkingen, wanneer je niets kunt zien op röntgenfoto’s en scans of wanneer de medisch adviseur van de verzekeraar beweert dat NAH binnen een aantal maanden geneest?

Ons advies is om, als u vermoedt dat sprake zou kunnen zijn van NAH, in een zo vroeg mogelijk stadium onderzoek te laten doen door een medisch specialist. Dat is meestal een neuroloog. U kunt de huisarts om een doorverwijzing vragen. Vaak besluit de neuroloog om een of meer neuropsychologische tests te laten uitvoeren. Daarmee kan getoetst worden of er inderdaad sprake is van cognitieve klachten en andere ‘onzichtbare’ problemen.

Als geconstateerd wordt dat sprake is van NAH, en als u daar in het dagelijks leven last van blijft houden, dan is het raadzaam om professionele begeleiding te zoeken. Er zijn vele revalidatiecentra en andere zorgaanbieders, die speciale NAH-trainingen en coachingstrajecten aanbieden.

Wanneer vervolgens, in het kader van uw letselschadeclaim, discussie ontstaat over de vraag of u daadwerkelijk hersenletsel (NAH) hebt opgelopen en over de vraag hoe ernstig en langdurig de daaruit voortvloeiende beperkingen zijn, dan wordt door uw letselschadeadvocaat allereerst medische informatie opgevraagd bij de behandelend artsen en therapeuten. De ervaring leert dat die informatie niet altijd voldoende is om de verzekeraar te overtuigen. In dat geval wordt gekozen voor een onafhankelijke expertise door onder andere een neuroloog, een neuropsycholoog en soms ook andere artsen, zoals een revalidatiearts of een verzekeringsarts. Hun rapporten vormen meestal de basis voor de verdere schadeafwikkeling.

Jammer genoeg kosten de discussies met de verzekeraar over NAH klachten vaak veel tijd (denk in maanden en vaak zelfs jaren) en negatieve energie. Voor het slachtoffer is het emotioneel belastend om te moeten vechten voor een redelijke schadevergoeding. En juist voor iemand met NAH is dat extra zwaar, omdat er in een dergelijke discussie veel gevergd wordt van het cognitieve vermogen, terwijl nu juist dát vermogen is aangetast.

De advocaten van AV&L Advocatuur en Mediation proberen NAH-slachtoffers zo goed mogelijk door het hele proces te loodsen. Wij geven het slachtoffer uitleg en advies en nemen de discussie met de verzekeraar over. Wij proberen daarbij steeds een optimaal resultaat te bereiken. Meestal lukt het uiteindelijk om ook heel lastige NAH-zaken in onderling overleg te regelen. Maar als de verzekeraar zich echt onredelijk opstelt, bestaat de mogelijkheid om het geschil met hulp van een van onze advocaten aan de rechter voor te leggen.

Mariken Peters

Advocaat en Register-Mediator
m.peters@avl-advocatuur.nl
06 - 112 07 142

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: